Bekämpa möss med rätt medel

Möss och råttor är stora skadegörare. De kan vara hot mot hälsa och trivsel men framförallt kan de orsaka stora skador på livsmedel, textilier, trävaror och isolermaterial. De kan också innebära brandrisk, eftersom de gnager på elledningar som kan medföra kortslutningar med bränder som följd. Därför är det så viktigt att bekämpa dessa skadedjur. Rozol är en produkt som kan hjälpa dig med bekämpningen av möss. För bekämpning av råttor ska du alltid kontakta professionella skadedjursbekämpare.


Det vanligaste sättet som du upptäcker att du har möss är spillning längs med väggar eller djupt inne i skåp, otrevliga ljud, spring i väggarna eller gnagmärken på t.ex. soppåsar, kartonger, trä- och gipsväggar. Ulf Möller, som är VD för Nordisk alkali och marknadsför Rozol som är ett nytt bekämpningsmedel för möss berättar hur man ska tänka kring musbekämpning:
- En mus kan i praktiken ta sig in överallt. Ett hål med tjockleken av en penna räcker för att den ska kunna ta sig in. Därför är det allra bästa medlet att förhindra möss i sin närmiljö förebyggande åtgärder. 
- Man bör begränsa mössens tillgång till mat, fortsätter Ulf. Se till att förvara livsmedel, djurfoder och andra födoämnen i behållare som de inte rår på. Täta alla hål du vet med dig att du har. Luftintag, ventilationsöppningar bör täckas med metallnät. 

 

Renlighet är mycket viktigt

Man ska inte låta mat, frukt, grönsaker ligga framme och locka till sig djuren. Om mössen kommit in i hus eller garage eller spannmålslager kan man bekämpa dem på två sätt. Mekanisk bekämpning eller via gift. 

Den mekaniska bekämpningen består av burar eller slagfällor. Slagfällorna förses med ett lämpligt bete som måste vara fast förankrat på fällans utlösningsplatta.
- Dessa bör betas med t.ex. choklad, nötter eller russin framförallt. Bröd, kött och ost fungerar också, men kan dra till sig annan oönskad ohyra.   
Antalet fällor bör vara många. Bäst är att placera fällan vinkelrätt mot väggen där mössen passerar – utlösaren bör vara närmast väggen. 
- Kom ihåg var du ställer fällorna och kontrollera dem regelbundet så att ingen glöms bort. 

I våra Djur&Natur-butiker kan du få mer tips och råd om hur du bäst bekämpar möss. Välkommen!

 

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se