Bekämpa möss med rätt medel

Möss och råttor är stora skadegörare. De kan vara hot mot hälsa och trivsel men framförallt kan de orsaka stora skador på livsmedel, textilier, trävaror och isolermaterial. De kan också innebära brandrisk, eftersom de gnager på elledningar som kan medföra kortslutningar med bränder som följd. Därför är det så viktigt att bekämpa dessa skadedjur. Rozol är en produkt som kan hjälpa dig med bekämpningen av möss. För bekämpning av råttor ska du alltid kontakta professionella skadedjursbekämpare.


Det vanligaste sättet som du upptäcker att du har möss är spillning längs med väggar eller djupt inne i skåp, otrevliga ljud, spring i väggarna eller gnagmärken på t.ex. soppåsar, kartonger, trä- och gipsväggar. Ulf Möller, som är VD för Nordisk alkali och marknadsför Rozol som är ett nytt bekämpningsmedel för möss berättar hur man ska tänka kring musbekämpning:
- En mus kan i praktiken ta sig in överallt. Ett hål med tjockleken av en penna räcker för att den ska kunna ta sig in. Därför är det allra bästa medlet att förhindra möss i sin närmiljö förebyggande åtgärder. 
- Man bör begränsa mössens tillgång till mat, fortsätter Ulf. Se till att förvara livsmedel, djurfoder och andra födoämnen i behållare som de inte rår på. Täta alla hål du vet med dig att du har. Luftintag, ventilationsöppningar bör täckas med metallnät. 

 

Renlighet är mycket viktigt

Man ska inte låta mat, frukt, grönsaker ligga framme och locka till sig djuren. Om mössen kommit in i hus eller garage eller spannmålslager kan man bekämpa dem på två sätt. Mekanisk bekämpning eller via gift. 

Den mekaniska bekämpningen består av burar eller slagfällor. Slagfällorna förses med ett lämpligt bete som måste vara fast förankrat på fällans utlösningsplatta.
- Dessa bör betas med t.ex. choklad, nötter eller russin framförallt. Bröd, kött och ost fungerar också, men kan dra till sig annan oönskad ohyra.   
Antalet fällor bör vara många. Bäst är att placera fällan vinkelrätt mot väggen där mössen passerar – utlösaren bör vara närmast väggen. 
- Kom ihåg var du ställer fällorna och kontrollera dem regelbundet så att ingen glöms bort. 

 

Ett annat sätt att bekämpa möss är med musgift

Rozol som Svenska Foder säljer är ett nytt medel mot bekämpning av möss med hög smaklighet. Rozol finns i tre varianter: Block, pasta samt bete baserat på vetekorn. Betet verkar inom 4-17 dagar efter att musen börjat äta av betet. Fördröjningen mellan intag och död är ett sätt att undvika att väcka misstankar hos andra möss.

- Man vill att hela populationen av möss ska fortsätta att äta av betet, konstaterar Ulf Möller.
Även här är det viktigt att sätta ut så många beten som möjligt.
- Möss konsumerar små mängder föda på flera platser, fortsätter Ulf. De äter sporadiskt. För att man ska få så bra effekt som möjligt, är det klokt att sätta ut betesstationer på flera ställen. 

Placera stationerna där du hittat synliga spår efter möss – spillning, bon, spår, springor och söndergnagda öppningar. Avlägsna alla andra potentiella livsmedel och foder på platserna för bästa effekt.
- Möss som ätit av Rozol söker sig ut efter vätska. Risken är därför liten att mössen ska ligga kvar i något skrymsle. 
Rozol har låg akut giftighet för hundar och katter. En hund måste sätta i sig en stor mängd Rozol i förhållande till sin kroppsvikt, för att få i sig en dödlig dos.

 

Rozol - nyhet mot möss!

Hög smaklighet för möss
Rozol är ett nytt medel med hög smaklighet för bekämpning av möss. Det attraktiva betet kan användas i eller kring byggnader. Betet verkar inom 4–17 dagar efter att musen har börjat äta av det. Denna fördröjning mellan intag och död är en integrerad del av verkningsmekanismen hos antikoagulanter för att undvika att väcka misstankar hos andra möss, så att hela populationen fortsätter att äta av betet och därmed öka effektiviteten.

Rozol för alla behov
Rozol är enkelt att använda och finns i tre varianter; block och pasta samt bete baserat på vetekorn. Samtliga är förpackade i färdiga, plastade portionspåsar som placeras oöppnade i betesstationerna. 

 

I våra Djur&Natur-butiker kan du få mer tips och råd om hur du bäst bekämpar möss. Välkommen!

 

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se